Stiften 03/03/21 – “What are You talking about? And why is it bad for Britain”, lød det i 1990’erne, når den daværende EU-korrespondent for The Daily Telegraph – igen – kom for sent til en pressebriefing og skulle bringes på omgangshøjde med samtalens indhold.

Udgangspunktet for korrespondenten på den EU-kritiske avis var, at alt der kunne tales om i EU som udgangspunkt var af det dårlige, og derfor kunne vinklen på artiklen til morgendagens avis kun være, at EU igen var ved at fostre nye, tåbelige beslutninger til skade for Storbritannien. Han manglede bare den konkrete sag – rubrikken var allerede skrevet: Europe’s bad for Britain.

Mit syn er ganske anderledes, for jeg ved ikke, om alle husker det, men jeg gør: Det andet Europa, Europa før Murens fald, Europa før fredelig samhandel på kryds og tværs, mellem nord og syd, øst og vest. Det kan være svært at huske tiden inden, når man står her i en periode med historisk velstand skabt ved fredelig og fri samhandel. Men der var engang, hvor grænsebomme skabte endeløse køer af osende lastbiler, hvor en labyrint af handelshindringer gjorde varerne dyrere for forbrugerne og hvor stakke af toldpapirer gjorde samhandel til et spil bureaukratisk Tetris. 

Korrespondenten fra indledningen? Han hed Boris Johnson, og har man glemt tiden før EU og Det Indre Marked, kan man kaste et blik over Nordsøen og se på situationen omkring grænserne til Storbritannien. Storbritanniens farvel til EU giver enorme udfordringer for rejsende, virksomheder og handel. Brexit is bad for Britain!

I sidste uge drøftede vi i Folketinget EU’s budget for de kommende syv år, som blandt andet rummer den store europæiske genopretningspakke, som var den konkrete årsag til drøftelsen. Jeg skal ikke kede med de tekniske detaljer, men kan konstatere, det er en enorm øvelse, der har krævet kompromisser alene fordi budgettet kræver enstemmighed blandt medlemslandene. Det er langt mere interessant, hvad budgettet skal bruges til: Grøn omstilling, en styrkelse af retsstat og demokrati – og skub på den digitale omstilling, der giver europæerne større digitale muligheder og sikkerhed og europæisk erhvervsliv bedre muligheder for at skabe nye innovative løsninger til gavn for blandt andet for den grønne omstilling. 

Det er en del af ambitionen, at Europa bliver Verdens førende i vedvarende energi, så Europa bliver for vindkraft, hvad OPEC var for olieproduktion. Blandt andet af den grund skal vi investere meget mere i forskning og udvikling. Det kræver EU’s samlede, forenede muskler at stå distancen i konkurrencen med Kina, USA, Sydkorea og Japan. Og når de store tech-giganter spiller med musklerne eller når Polen og Ungarn går på kompromis med borgernes rettigheder og den frie presse bliver stækket.

Senest er der planlagt en genopretningspakke på 750 mia. Euro (5.625 mia kr.) – en del af EUs samlede budget for de kommende syv år på i alt svimlende 13.500 mio. kr. – skal holde gang i hjulene og sikre jobskabelsen – vel at mærke ved samtidig at sætte skub i den grønne omstilling, fordi 37 procent af pakken er målrettet klimatiltag.

Det europæiske fællesskab er ikke svaret på alt, men det er en god del af svaret på de problemer, vi ikke kan løse hver for sig, blandt andet klimaudfordringerne. Det betyder ikke, at EU er løsningen på alt, men for mig er det klart; EU is good for Denmark!


0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.