Der er brug for en reform at handicapområdet. 14 år efter Strukturreformen bøvler kommunerne stadig med at træffe afgørelser, som holder ved nærmere eftersyn. Op mod halvdelen af alle klagersager ender med, at kommunerne skal ændre afgørelserne. Senest har Rigsrevisionen bedt om en undersøgelse af, om kommunernes forvaltning handicapområdet er tilfredsstillende.? Noget tyder på, at noget er gået galt, og det koster på det levede liv og på tilliden til systemet.

Strukturreformen havde som mål at bringe den offentlige velfærd tættere på borgeren. Kommunen skulle være borgerens indgang til det offentlige – og i dag er det fortsat sådan, at hvis man som borger ikke ved, hvor hun eller han skal gå hen, så er meningen, at indgangen er gennem kommunens fordør.

Derfor var det en afgørende del af det forståelsespapir, som blev underskrevet i juni 2019, at partierne – dvs. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre – ønsker at ”forbedre mulighederne for mennesker med handicap. Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering. En ny regering vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner”.

Redskabet er en omfattende evaluering, som er i gang, og hvis resultat ligger klar på den anden side af sommerferien. Evalueringen er grundig og ambitiøs. Den ser på både rammer og indhold, det vil sige organisering, visitering og finansiering. Og den er en mulighed for grundlæggende at sikre netop det, som aftalen fra juni 2019 lover; faglighed, retssikkerhed og en hensigtsmæssige opgavefordeling.

Når vi har resultatet af evalueringen, tager vi fat på reformen.

Kategorier: Politik

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.