Et meget stort og markant bredt flertal bestående af Radikale Venstre samt regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti Enhedslisten, Konservativ, Liberal Alliance og Alternativet har indgået en aftale om ’Børnene Først’.

  • Mere forebyggelse og flere tidlige indsatser for hele familien
  • Fokuseret forskning og bedre samarbejde med civilsamfundet
  • Bedre sagsbehandling og styrket uddannelse af fagfolk

Aftalen betyder bedre hjælp til de mest udsatte børn og unge samt deres familier, styrker børns rettigheder og giver et markant løft af kvaliteten i såvel sagsbehandling som selve indsatserne for udsatte børn og unge. Det er hovedpointerne i den nye aftale, som slår fast, at vi skal handle, når der er behov.

Det har været afgørende for Radikale Venstre, at der bliver tid til at skabe kvalitet både i sagsbehandlingen og de indsatser, som bliver sat i gang. Aftalen styrker generelt den forebyggende hjælp, vi kan give udsatte børn, men også deres familie. Samtidig rykker civilsamfundet tættere på arbejdet med at hjælpe og støtte udsatte børn og deres familier – og så er det en milepæl, at der endelig kommer en fælles strategi for forskning på området, så vi kan fokusere kræfterne, hvor de gør bedst gavn.

Desuden forbedrer aftalen vilkårene for plejefamilierne, og samtidig bliver der afsat midler til også at tage fat på opholdsstederne og døgninstitutionerne. Yderligere bliver der taget hul på en reform af efterværn, hvor der i første omgang bliver set på mål om at sikre alle tidligere anbragte unge uddannelse og bolig samt økonomisk ligestilling til tidligere anbragte.

Aftalen skaber tættere samarbejde mellem kommuner og civilsamfund, lægger spor til en ny uddannelse som børne- og familierådgiver samt til nytænkning af efterværn, sætter gang i en samlet reform af botilbud til anbragte børn og unge, løfter sagsbehandlingen ved at sætte to sagsbehandlere på alle sager, hvor der overvejes en anbringelse og samtidig stiller krav om forældrehandleplaner, etablerer familiehuse over hele landet og skaber en ny national strategi for forskning om og for udsatte børn, unge og deres familie.

Endelig gentager aftalen vigtigheden af indsatsen mod social kontrol og radikalisering af børn og unge, men den føjer ikke nye tiltag til ift. danskere med minoritetsbaggrund. Her udestår der en forhandling i regi af Udlændinge- og Integrationsministeren. På samme måde afventer vi i skrivende stund en invitation fra Børne- og Undervisningsministeren ift. skolegang for udsatte og anbragte børn.

Aftalen har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, og midt i en tid, hvor de politiske linjer nogle gange er trukket hårdt op, er det en selvstændig kvalitet.

Læs hele aftalen på www.sm.dk

Kategorier: Uncategorized

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.